Fag- og Forskningsbiblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
bibliotek.dk bestillinger i BoB
Periode: 2002
Bibliotek: Fag- og Forskningsbiblioteker


Fra 1.2.2011 optælles viderestil på en ny måde

Måned Viderestil til biblioteker Bestillinger lokaliseret til eget bibliotek (manuelle) Ikke lokaliserede bestillinger (manuelle) Automatiserede bestillinger Sum
2002-01 0 1136 5094 0 6230
2002-02 0 1775 7464 0 9239
2002-03 0 1906 8833 0 10739
2002-04 0 1538 8000 0 9538
2002-05 0 1032 5641 0 6673
2002-06 0 451 3150 0 3601
2002-07 0 454 3087 0 3541
2002-08 0 515 4343 0 4858
2002-09 0 645 6604 0 7249
2002-10 0 951 7894 0 8845
2002-11 0 1068 8048 0 9116
2002-12 0 672 4833 0 5505
I alt 0 12143 72991 0 85134

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk