Fag- og Forskningsbiblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
bibliotek.dk bestillinger i BoB
Periode: 2001
Bibliotek: Fag- og Forskningsbiblioteker


Fra 1.2.2011 optælles viderestil på en ny måde

Måned Viderestil til biblioteker Bestillinger lokaliseret til eget bibliotek (manuelle) Ikke lokaliserede bestillinger (manuelle) Automatiserede bestillinger Sum
2001-01 0 208 1413 0 1621
2001-02 0 490 2600 0 3090
2001-03 0 674 4308 0 4982
2001-04 0 919 3895 0 4814
2001-05 0 831 2930 0 3761
2001-06 0 435 1901 0 2336
2001-07 0 407 1644 0 2051
2001-08 0 867 2903 0 3770
2001-09 0 918 4068 0 4986
2001-10 0 1492 5577 0 7069
2001-11 0 1461 5172 0 6633
2001-12 0 1213 3262 0 4475
I alt 0 9915 39673 0 49588

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk