Fag- og Forskningsbiblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
bibliotek.dk bestillinger i BoB
Periode: 2000
Bibliotek: Fag- og Forskningsbiblioteker


Fra 1.2.2011 optælles viderestil på en ny måde

Måned Viderestil til biblioteker Bestillinger lokaliseret til eget bibliotek (manuelle) Ikke lokaliserede bestillinger (manuelle) Automatiserede bestillinger Sum
2000-09 0 0 0 0 0
2000-10 0 4 27 0 31
2000-11 0 279 1761 0 2040
2000-12 0 201 1139 0 1340
I alt 0 484 2927 0 3411

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk